Heading hidden

FACE 2 FACE logo

Ilość zajęć i dobór materiałów szkoleniowych dobrany jest odpowiednio do wieku i zdolności koncentracji danej grupy wiekowej:

  • Dzieci przedszkolne / Preschoolers – 2 razy w tygodniu po 35 minut. Dzieci najmłodsze uczą się z Książek Talking Kids, Happy Hearts lub Pockets. O doborze najlepszej książki decyduje Metodyk Szkoły
  • Dzieci szkolne / Young learners 6 – 10 lat – 2 razy w tygodniu po 45 minut. Young learners uczą się z Direct Kids, Happy Trails, Backpack. O doborze najlepszej książki decyduje Metodyk Szkoły
  • Dzieci szkolne / Young-sters od 11 lat – 2 razy w tygodniu po 90 minut. Young-sters uczą się Direct Kids for Teens lub World Wonders