KURS JĘZYKOWE Z DOTACJI UNIJNYCH

Chcesz się rozwijać i podnosić kwalifikacje?

A może czujesz, że nadszedł czas na zmiany w życiu zawodowym? Albo dopiero wchodzisz na rynek pracy? Znajomość języka obcego może zaważyć o Twoim losie u pracodawcy. Dotowane kursy językowe będą strzałem w dziesiątkę!

Jako szkoła, specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych na kursy językowe od 2017 roku. Pomagamy załatwić Państwu wszelkie niezbędne formalności, abyście mogli w pełni cieszyć się efektami z nauki i poszerzania kompetencji przy minimalnym wkładzie finansowym!

Z naszych dotowanych kursów językowych skorzystało już ponad 500 osób. Dołącz do nich już dzisiaj!

dotacje do kursów językowych opolskie
kursy z dotacją

Działanie 5.11 Kształcenie Ustawiczne

Co to jest?

Projekt Kształcenie Ustawiczne realizowany jest przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz placówki wykonawcze – m.in.: FACE 2 FACE.
 Współfinansowana przez Unię Europejską inicjatywa skierowana jest do wszystkich mieszkańców Opolszczyzny od 15 roku życia. Działanie przyczyni się do nabycia przez uczestników wiedzy i umiejętności dostosowanych do aktualnych wymogów rynku.

 

KTO MOŻE REALIZOWAĆ PROJEKT?

Z dofinansowania do kursu językowego możesz skorzystać jeśli spełniasz wszystkie te warunki:

 

– masz ukończone 15 lat,
– mieszkasz lub pracujesz lub uczysz się na terenie województwa opolskiego,
– jesteś zainteresowany z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Preferencje w dostępie do usług mają : 

1. Osoby powyżej 50 roku życia (50 plus)
2. Osoby o niskich kwalifikacjach (co oznacza wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa)
3.Osoby z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w województwie opolskim czyli:

  •  osoby ubogie pracujące,
  • osoby o  niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby bezrobotne w tym długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby młode, tj. 15-29 lat,
  • osoby z terenów wiejskich,
  • osoby zamieszkujące na obszarach strategicznej interwencji (OSI krajowe)

4. Psychologowie, pedagodzy oraz obecni i potencjalni opiekunowie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz uczestnicy i absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy.

KROK 1:

Wypełnienie formularza

KROK 2:

Rejestracja w BUR i wyszukanie usługi

KROK 3:

Podpisanie umowy trójstronnej

KROK 4:

Zapis na kurs językowy

SPEŁNIASZ WARUNKI?

Co dalej?

KROK 1: Wypełnij formularz zgłoszeniowy.  Możesz się zgłosić do programu za pomocą formularza. Znajduje się on pod linkiem – https://www.ocrg.opolskie.pl/ UWAGA: Najbliższy termin naboru prawdopodobnie we wrześniu 2024 r.

KROK 2: Znajdź kurs językowy. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych i znajdź kurs językowy organizowany przez Face 2 Face lub skontaktuj się z nami.

KROK 3: Podpisz umowę. Umowa określa szczegółowe zasady wparcia, sposoby i termin. Możesz skorzystać z aż 85% dofinansowania (musisz mieć 15% wkładu własnego) a maksymalna wartość dofinansowania to 9500 zł  na osobę.

KROK 4: Zapisz się na kurs. Aby  zapisać się na usługę skontaktuj się z nami telefonicznie.  W ten sposób dokonamy wszelkich formalności. 

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Iwona Cieślik

specjalista ds. pozyskiwania dotacji unijnych w FACE 2 FACE

ZADZWOŃ

500 742 134