Metoda DIRECT (metoda bezpośrednia) ma już ponad 100 lat, a obecnie stosuje się jej najnowsze, udoskonalone wersje, dostosowane do współczesnych potrzeb i oczekiwań uczniów.

Cel metody DIRECT

Głównym celem metody DIRECT jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym poprzez wykształcenie odruchów językowych i minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji.  Łatwość w posługiwaniu się językiem obcym w praktyce osiąga się poprzez nauczenie się myślenia w tym języku, którego chcemy się nauczyć.

Słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę oraz słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem polegająca na kontrolowanym dialogu, w trakcie którego lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Zajęcia w języku obcym

Zajęcia językowe metodą DIRECT odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym. Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je imitując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

Metoda DIRECT zalecana dla osób, które:

  • maja barierę komunikacyjną;
  • nigdy nie uczyły się języka;
  • uczyły się i mimo pewnego zasobu słów czuja się niepewnie w komunikacji;
  • maja mało czasu na przyswojenie języka;
  • nie mogą poświecić dużo czasu na wykonywanie zadań domowych;
  • nastawione są na praktyczną znajomość języka.