KURS JĘZYKOWE Z DOTACJI UNIJNYCH

Chcesz podnosić swoje kompetencje? 

A może planujesz zmienić kierunek swojego rozwoju i odnaleźć się w zupełnie innej branży niż ta, w której dotychczas pracowałeś? Teraz masz na to doskonałą szansę.

Jako szkoła, specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych na kursy językowe od 2017 roku. Pomagamy załatwić Państwu wszelkie niezbędne formalności, abyście mogli w pełni cieszyć się efektami z nauki i poszerzania kompetencji przy minimalnym wkładzie finansowym!

Z naszych dotowanych kursów językowych skorzystało już ponad 500 osób. Dołącz do nich już dzisiaj!

kursy-jezykowy-z-dofinansowaniem
kursy z dotacją

Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1

Co to jest?

Program Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1 realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz placówki wykonawcze – m.in.: FACE 2 FACE.
 Współfinansowana przez Unię Europejską inicjatywa ma na celu podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających lub pracujących na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

 

KTO MOŻE REALIZOWAĆ PROJEKT?

Z dofinansowania do kursu językowego możesz skorzystać jeśli spełniasz wszystkie te warunki:

 

– w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyłeś 18 lat, ale nie ukończyłeś 89 lat,
– mieszkasz lub pracujesz w Małopolsce albo pełnisz terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jesteś strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie woj. małopolskiego,
– nie prowadzisz działalności gospodarczej,
– posiadasz obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt lub wizę, które upoważniają do pobytu i podjęcia pracy na terenie RP.

Musisz też spełnić jeden z poniższych warunków oraz przedstawić dokument to potwierdzający (na przykład zaświadczenie lub orzeczenie):

  1. pracujesz (na umowie o pracę lub w innej formie zatrudnienia opisanej w kodeksie pracy, umowie zlecenia lub umowie o dzieło) albo jesteś czynnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem;
  2. jesteś osobą z niepełnosprawnościami.

KROK 1:

Wypełnienie formularza

KROK 2:

Bilans Kariery Online

KROK 3:

Zamówienie bonów szkoleniowych

KROK 4:

Zapis na usługę w Bazie Usług Rozwojowych

SPEŁNIASZ WARUNKI?

Co dalej?

KROK 1: Wypełnienie formularza.  Możesz się zgłosić do programu za pomocą formularza. Znajduje się on pod linkiem – https://kierunek.pociagdokariery.pl/ 

KROK 2: Bilans Kariery Online. Podsumowujesz i ocenisz niektóre swoje kompetencje. Opisujesz potrzeby i oczekiwania dotyczące rozwoju. Podczas wypełniania Bilansu Kariery Online wskaż te obszary, w których chcesz się rozwijać korzystając z dofinansowania.

KROK 3: Zamówienie bonów szkoleniowych. Zamawiasz bony szkoleniowe o wartości 5025 zł  – to one stają się środkiem płatniczym za kurs językowy. Uwaga: musisz wpłacić wkład własny w wysokości maksymalnie 502,50 zł.

KROK 4: Zapis na usługę. Aby  zapisać się na usługę skontaktuj się z nami telefonicznie.  W ten sposób dokonamy wszelkich formalności. 

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Iwona Cieślik

specjalista ds. pozyskiwania dotacji unijnych w FACE 2 FACE

ZADZWOŃ

500 742 134