Uczymy mówić – wybieramy najlepsze metody, łączymy je, dajemy naszym uczniom to co najlepsze.
Bazujemy głównie na 3 metodach:

 • DIRECT Method for Teaching English
 • CLT – Communicative Language Teaching
 • TPR – Total Physical Response

DIRECT – komunikacja, niezawodny system powtórek
Dla kogo najbardziej efektywna?
Dla osób, które:

 • maja barierę komunikacyjną,
 • nigdy nie uczyły się języka,
 • uczyły się i mimo pewnego zasobu słów czuja się niepewnie w komunikacji
 • maja mało czasu na przyswojenie języka
 • nie mogą poświecić dużo czasu na wykonywanie zadań domowych
 • nastawione są na praktyczną znajomość języka

CLT – komunikacja spontaniczność, indywidualizm
Dla kogo najbardziej efektywna?
Dla osób, które:

 • uczyły się już języka
 • lubią spontaniczność, kreatywność
 • nie boja się komunikować nawet jeżeli maja mały zasób słownictwa
 • lubią przygotowywać się do zajęć

TPR – zaangażowanie ruchowe jako główne narzędzie nauki języka (głównie nauczanie dzieci)
Dla kogo najbardziej efektywna?
Dla osób, które:

 • lubią uczyć się przez ruch, działanie
 • najlepiej zapamiętują to co usłyszą, powtórzą i przećwiczą
 • potrzebują dodatkowych bodźców aby zakodować słówko
 • uczą się przez działanie

Szczegółowe informacje

DIRECT

Nikogo nie trzeba juz przekonywać co do skuteczności metody pracy Callana! Wielu z nas poczuło różnicę w tempie nauki tą właśnie metodą. Dlatego też Direct English zachowuje główne założenia metody Callana jednocześnie wprowadzając słownictwo, które w związku z (rozwojem przemysłu i) ogólnym postępem technologicznym jest obecnie w użyciu.
Metoda Direct – główne założenia:
Praktycznie każde zajęcia zaczynają się od powtórki materiału z kilku ostatnich lekcji, po której wprowadzany jest nowy materiał. Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście. Praca ustna jest przerywana czytaniami i dyktandami.
Zobacz jak wygląda lekcja:
Szybkość jest podstawą
Nauczyciel mówi do słuchaczy dość szybko, w naturalnym tempie konwersacji. Mimo że początkowo taki sposób prowadzenia zajęć może dziwić słuchaczy, szybko przyzwyczają się do niego, co pozwala im później łatwo rozumieć rozmowy w obcym języku prowadzone z naturalną prędkością.
Pytania
Nauczyciel zadaje każde pytanie dwa razy z dużą prędkością, automatycznie zaczynając też odpowiedź za słuchacza. To pozwala słuchaczowi łatwiej zrozumieć pytanie oraz przygotować się do odpowiedzi, dzięki czemu tempo lekcji jest większe. Nauczyciel nie czeka biernie, aż słuchacz sam odpowie na pytanie, ale cały czas skłania go do szybkiej odpowiedzi.
Odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy dokładnie te słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi. Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Dzięki temu wykorzenia się nawyk myślenia po polsku i tłumaczenia na język obcy, który bardzo utrudnia rozumienie ze słuchu i mówienie w naturalnym tempie. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim. Słuchacze odpowiadają na pytania nauczyciela w jak najdłuższej formie, aby maksymalnie wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.
Częste powtarzanie materiału
Tajemnicą sukcesu w uczeniu się języka obcego są powtórki materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie, albo gra na fortepianie. Takie odruchy mogą być wykształcone jedynie przez częste powtórki. Należy powtarzać tak często, aż można będzie wykonać czynność bez zastanawiania się. Dzięki systemowi powtórek, słuchacze doskonale znają cały przerobiony materiał. Jest to jedna z niepodważalnych przewag metody bezpośredniej nad innymi metodami, gdzie często jest tak, że nie wraca się już do raz opracowanych zagadnień, pozostawiając w ten sposób luki w wiedzy słuchaczy.

CLT

 

 • cel nauczania to komunikowanie się w środowisku obcojęzycznym.
 • maksymalne używanie języka docelowego – cała komunikacja na zajęciach odbywa się tylko i wyłącznie w języku obcym – lektor wydaje w nim polecenia i kładzie nacisk na ćwiczenie takich sprawności językowych jak mówienie i rozumienie ze słuchu.
 • aktywne uczestnictwo kursantów w zajęciach, interakcja pomiędzy uczestnikami.
 • lekcje zorientowane na uczestników zajęć i ich potrzeby językowe, a nie realizację programu czy przerobienie podręcznika.
 • kontekstowe nauczanie języka obcego, tak aby miało ono zastosowanie w konkretnych rzeczywistych sytuacjach.
 • autentyczne pomoce dydaktyczne (realne rozkłady jazdy, jadłospisy, kwestionariusze, znaki informacyjne, itd…), Dzięki temu proces komunikacyjny odbywa się w sytuacjach odzwierciedlających sytuacje rzeczywiste.
 • ćwiczenie rozmów, dyskusji, dialogów, scenek rodzajowych, sytuacji z życia wziętych.
 • Praca z realnymi materiałami i żywym językiem przez zajęcia z gazetami, magazynami, telewizją, wideo, radio, komputerem i Internetem – w każdej naszej sali jest INTERNET, telewizor lub laptop z rzutnikiem

 

TPR

czyli Total Physical Response – reagowanie całym ciałem jest to nauczanie języka obcego poprzez ruch, włączenie całego ciała w celu przyswojenia nowego słownictwa oraz pełnych struktur leksykalno – gramatycznych. Wykorzystywana jest głównie w procesie nauczania dzieci.